ยาแก้ หลั่ง เร็ว อาหาร เสริม ผู้ชาย

สาเหตุ หลั่ง เร็ว แข็งไม่เต็มที่ อ่อนตัวเร็ว โรคอะไรบ้างคือสาเหตุของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หลั่ง เร็ว แข็งต็วไม่เต็มที่ และอ่อนตัวเร็ว มีปัจจัยหลายประการเพิ่มความเสี่ยงของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ การทำให้ อวัยวะเพศแข็งตัวได้ดีประกอบด้วย สมอง ฮอร์โมน กล้ามเนื้อ เส้นประสาท และหลอดเลือด ปัญหาของส่วนประกอบเหล่านี้สามารถทำให้ อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวได้ สาเหตุของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ประกอบด้วย โรคหัวใจ | โรคเบาหวาน | โรคอ้วน |การสูบบุหรี่  ผู้ป่วยที่ติดสุราเรื้อรัง มีการศึกษาหนึ่งพบว่า การติดสุราเรื้อรัง ทำให้เกิดโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ  แข็งตัวไม่เต็มที ่และอ่อนตัวเร็ว หลั่งเร็ว ร้อยละ 72 ของผู้ชายถูกวินิจฉัยว่าเป็น โรคติดสุราเรื้อรัง จากโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ รวมทั้งการ หลั่งเร็วกว่าปกติ ภายใน 1-2 นาที และอ่อนตัวเร็ว  ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ฝ่ายหญิงเบื่อและลำคาญมากจนไม่อยากมีกิจกรรมด้วย หย่อนสมรรถภาพทางเพศควรต้องปรึกษาแพทย์ไหม ถ้าท่านเริ่มรู้สึกว่าสมรรถภาพทางเพศเริ่มหย่อน เช่น หลั่งเร็ว แข็งตัวไม่เต็มที่ และอ่อนตัวเร็ว มีความสำคัญต้องได้รับการตรวจจากแพทย์เพราะโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศอาจเป็นสัญญาณหนึ่งของปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ร่วมด้วย ยกตัวอย่างเช่น.. read more →

13 Feb 2017
0 Comment